Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Dankzij uw stem in 2023 mochten we 218 euro van de Rabo Clubsupport ontvangen, hartelijk dank!!


Het oude Brandspuithuis kan in overleg gereserveerd worden voor groepen/kinderfeestjes (aanvraag reservering via brandspuithuis@zeelandnet.nl).


Bedankt alle stemmers op Het oude Brandspuithuis bij de ClubSupportactie  van de Rabobank. we mogen een bedrag van 264,77 euro tegemoet zien!!


Tijdens het weekend van 22 en 23 oktober 2022 hebben we een bijdrage geleverd aan het Koude Oorlog Weekend in de BB-bunker in Middelburg.

zie https://youtu.be/Af-JAhxDcR0


Van BB naar RBZ
Vrijwilligers van het Oude Brandspuithuis uit Serooskerke zullen een aantal interessante onderdelen uit de BB laten zien en de overgang van de Bescherming Bevolking naar de Regionale Brandweer Zeeland toelichten. Zij beschikken over veel materiaal, kennis én anekdotes uit die tijd.
Ook zullen er originele BB instructiefilmpjes worden gedraaid middels een power-point presentatie.
Tevens is de toen gebruikte apparatuur te bewonderen.

ABC dienst van de Bescherming Bevolking
De ABC dienst waren vrijwilligers die in geval van een atoom-, biologische- of chemische ramp metingen deden en mensen konden ontsmetten. Met de metingen van diverse zogenaamde S- posten (de stationaire meetposten) kon het BB-commando de gevolgen in beeld brengen. Hier zal ook de link met de huidige verkenningseenheden van Veiligheidsregio Zeeland worden toegelicht.

Veiligheidsregio Zeeland
Medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland zullen de ontwikkeling van de Meldkamer (Operationeel Centrum Brandweer) laten zien, komende vanuit de oude BB-meldkamers, maar staan ook stil bij de dagelijkse verantwoordelijkheden die zij verzorgen binnen onze provincie. Denk daarbij aan o.a. rampen- en crisisbeheersing, toen en nu. Ook zal worden teruggeblikt naar de overgangen van de BB naar de Regionale Brandweer Zeeland en zo verder naar de Veiligheidsregio.

Zendstation PA60CUBA
Radiozendamateurs van VERON en VRZA zullen gedurende dit weekend verbindingen maken met belangstellende zendamateurs, dit zowel lokaal, regionaal, landelijk als ook wereldwijd via o.a. de korte golf.

Enigma & Crypto
De cryptomachine Enigma werd al vóór de Tweede Wereld Oorlog ontwikkeld en ontleend zijn bekendheid aan de onderzeebotenoorlog. In de Koude Oorlog is hij niet meer toegepast maar hij staat wel model voor de manier waarop de hedendaagse cryptologie is opgesteld, vandaar dat deze demonstratie ook zal worden gegeven tijdens dit Koude Oorlog weekend.

Delta Radio Communicatie Ondersteuning
Vrijwilligers van DRCO zullen demonstreren hoe zij noodcommunicatie verzorgen voor alle 13 Zeeuwse gemeenten en veiligheidsregio Zeeland. Als voortvloeisel uit de radiohulp die de zendamateurs in 1953 leverden tijdens de Watersnoodramp, is er namelijk een landelijk radionetwerk van zendamateurs die in geval van uitval van openbare communicatie de overheid kunnen bijstaan in berichtgeving. Voor Zeeland doet DRCO deze belangrijke taak.

Videopresentaties
In de BB-bunker zullen één of meerdere videopresentaties te zien zijn.

Noodhospitalen (VIBO) in Nederland
Op diverse plaatsen in Nederland zijn onder bestaande ziekenhuizen speciale noodziekenhuizen gebouwd. Deze waren als bunker uitgevoerd en konden binnen korte tijd operationeel zijn. Hiervoor bestond de organisatie VIBO: Volksgezondheid In Bijzondere Omstandigheden.
Een traumachirurg zal gedurende het weekend hierover meer uitleg geven.

Korps Luchtwachtdienst
Vrijwilligers van het KLD zaten op één van de 276 hoge torens in Nederland om uit te kijken naar (Russische) vliegtuigen die onder de radar (lager dan 900 meter) Nederland zouden binnenvliegen. Hoe dit ging zal worden toegelicht in de stand van het KLD.

Mijnenuitkijkdienst
Vrijwilligers van de MUD keken rondom de Westerschelde, op de Nieuwe Waterweg en bij Den Helder uit naar Russische vliegtuigen die mogelijk zeemijnen zouden afwerpen. Immers een vrije doorgang naar de havens van Rotterdam en Antwerpen zou in geval van een oorlog van essentieel belang zijn. Het hoe en waarom zal worden toegelicht in de stand van de MUD.

IJssellinie
De waterlinie tussen Nijmegen en Zwolle was een goed bewaard geheim waarbij de voortgang van de vijand die vanuit het Oosten zou komen, vertraagd moest worden. Ruim 100 km lang was deze IJssellinie waarbij het in oktober 1962 maar is gekomen tot ‘het beperkt inunderen’, ook wel bekend als codenaam Proloog 8500. De uitleg zal dieper ingaan op deze bijzondere IJssellinie.

Stalling en buiten
Op het terrein achter Erfgoed Zeeland staan op zaterdag en zondag terreinvoertuigen opgesteld voor (nood)communicatie van zendamateurs, zie boven (DRCO).

In de stallingsruimte is ‘de Magirus’ weer tijdelijk op zijn voormalige standplaats te zien. Deze brandweerwagen uit de vorige eeuw was een uiterst moderne en luxe uitgevoerde spuit- en ladderwagen en werd tot 1955 ingezet als eerste uitrijdwagen. Lees meer over deze klassieker uit 1930 op de website van Zeeuwse Ankers.

Alleen op zaterdag zijn er op het terrein aan de achterzijde demo’s van operationele brandweervoertuigen te zien zoals een tankautospuit, een hulpverleningscontainer en een ontsmettingscontainer voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Ook wordt er een gaspakdrager gedemonstreerd.

In de stallingsruimte zijn koffie/thee en toiletten aanwezig.
Van 5 tot en met 27 september kon door leden van de RABOBANK weer op Het oude Brandspuithuis worden gestemd!


Z A T E R D A G 2 7 A U G U S T U S was Het oude Brandspuithuis open voor de

BENEFIET TOUR WALCHEREN georganiseerd door ROTARY en LIONS voor het goede doel:
STICHTING KINDERHULP tbv de ACTIE PEPERNOOT.Zaterdag 13 augustus overleed onze zeer gewaardeerde vrijwilliger Sjaak Vermeulen, we zullen Sjaak altijd blijven herinneren als enthousiast mens en zijn dankbaar voor zijn inzet voor Het oude Brandspuithuis!
Op 29 en 30 juli en 31 juli was Het oude Brandspuithuis open ivm de Kunst en Cultuurroute met o.a. een tentoonstelling van prachtige schilderijen van Simon Koole!  De belangstelling was geweldig!


Als sluitstuk van het "Project aanbrengen lift en uitbreiding Expositieruimte" werd eind juni de grote glazen deuren van de nieuwe uitbreiding van het museum geplaatst en kunnen we  deze gaan inrichten. Deze uitbreiding werd mogelijk door de zeer gewaardeerde ondersteuning van vrijwilligers, de Gemeente Veere, Rabobank en van Hoofdaannemer Wervenhove b.v.


Zaterdag 2 juli van 10 tot 17 uur organiseerde de Ondernemersvereniging een grote, succesvolle Jaarmarkt. Veel bezoekers werden door onze vrijwilligers rondgeleid en ontvangen op het terras! Een prachtige, gezelige  dag!

Verrast werden we met een, door Drukkerij van Keulen/Lex Dalebout gerealiseerde 3D geprint model van Het oude Brandspuithuis.


Vrijdag 17 en zaterdag 18 juni was Het oude Brandspuithuis geopend tijdens de Landelijke archeologiedagen.


Van 20 tot 29 mei bezochten 2 bestuursleden van de Stichting Het oude Brandspuithuis ons bestuurslid van het eerste uur Fritz Vervuurt en zijn gezin in Paignton Engeland waar zij 3 jaar geleden naar zijn verhuist, maar die we, ivm corona, nu pas konden bezoeken!


Vrijdag 13 mei werd het Brandweermuseum in Wiltz (Luxemburg) geopend!

Uit Zeeland waren Frans Stoffels, Sjaak Vermeulen en Wim van Haveren door

de President van het "Pompjeesmusee än der Géitz" uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Hierbij werden een herinneringsplaquette, uniform en een prachtig boekwerk over de lange geschiedenis van de Brandweer in Luxemburg uitgewisseld.

Zet een bezoek aan dit prachtige museum zeker op uw agenda!!

zie www.pompjeesmusee.lu en www.facebook/PompjeesverbandVeerse musea gratis voor Veerse inwoners op 18 mei 2022


Op woensdag 18 mei openden de Veerse musea hun deuren voor de inwoners van de gemeente Veere. De afgelopen 2 jaar moesten de musea meerdere keren de deuren sluiten of konden ze alleen met beperkingen mensen toelaten door de coronamaatregelen.
De musea zijn dan ook dolblij dat ze weer zonder beperkingen open zijn en dat willen ze graag vieren met alle inwoners. Daarom mogen de inwoners van de gemeente Veere op 18 mei gratis de Veerse musea bezoeken.
Neem een brief mee geadresseerd aan je huisadres (om aan te tonen dat je woonachtig bent in de gemeente Veere) en ga mee op ontdekkingsreis van de lentetuin naar de klimaattentoonstelling bij Terra Maris naar de Walvistentoonstelling bij museum Veere, van de expo over de vriendschap tussen Charley Toorop en Henk Chabot bij het Polderhuis naar de vernieuwde expo bij het Oude Brandspuithuis (van 13 -17 uur), van het onderkomen van een Duitse soldaat in het bunkermuseum, de experience voor dromers in de Grote kerk in Veere naar de prachtige schilderijen bij het Marie Tak van Poortvliet.De nieuwe glazen voordeuren van de  uitbreiding van Het oude Brandspuithuis laten nog even op zich wachten door een vertraging in de productie.  


Het oude Brandspuithuis is niet geselecteerd voor de Rabobankactie verduurzamen maatschappelijke gebouwen.


Door M&C bouwconstructies is de staalconstructie en dak van de uitbreiding geplaatst.


Dank voor uw stem op Het oude Brandspuithuis bij de Rabo ClubSupport van de Rabobank! Het totaalbedrag van 423,69 euro is zeer welkom!!


De qr bordjes van de wandeltocht door Serooskerke zijn vervangen!


Door vrijwilligers is de fundering van de uitbreiding van Het oude Bransdspuithuis met een carport gerealiseerd. Het inmeten van de staalconstructie is gedaan, de productie kan van start, we kunnen dan uitbreiden met ruim 50 m2 expositieruimte!!Nationale Archeologiedagen

Naast de rondleiding op de locatie “Poortstraat” in Serooskerke op vrijdag 18 en zaterdag 19 juni 2021 was de collectie Archeologische vondsten in Het oude Brandspuithuis van 10-17 uur te bezichtigen.

Dankzij de Reserve leefbaarheidsbijdrage van de Gemeente Veere en ondersteuning van de RABObank kunnen we een lift aan brengen en een carport realiseren!!


Ondanks de coronacrisis hebben in de zomervakantie 2020 toch nog ruim 500 mensen kunnen genieten van onze collectie en acties voor de jeugd!!"1e Zeeuwse Brandweerveteranen- Mobielerfgoed dag" een succes!Zaterdag 21 september 2019 is de tentoonstelling "van Burenhulp naar Veiligheidsregio Zeeland" geopend door Wnd. Burgemeester dhr. Arie Schot,
Sectorhoofd Erfgoed en publiek, Coördinator Zeeuwse Ankers, dhr. Marc Kocken, Commandant Brandweer Zeeland Mevr. Edith van der Reijden
en de voorzitter van Stichting Het oude Brandspuithuis Wim van Haveren.

Hierbij werd een, door Drukkerij van Keulen ontworpen, plaquette onthuld waarop de contouren van Zeeland met daarvoor het Brandweerlogo te zien zijn.

Daarna was er gelegenheid tot het bezichtigen van het prachtige Mobielerfgoed van de Brandweer in Zeeland en de presentaties"Brandveilig leven", de belevingscontainer van de Veiligheidsregio Zeeland en de Vrijwillige brandweer Serooskerke in de Zandput.
Foto's en filmpje onder "foto's"
De tentoonstelling in Het oude Brandspuithuis zal tot het voorjaar 2020 te zien zijn!

juli/augustus 2019:

Indrukwekkende Tentoonstelling 150 jaar Rode Kruis Walcheren
Een groep van 14 Archeologen in opleiding uit Bonn bezochten op 16 juni olv Drs Robert van Dierendonck van Erfgoed Zeeland Het oude Brandspuithuis en genoten van de bijzondere archeologische vondsten die daar tentoongesteld zijn!De jubileumtentoonstelling 100 jaar P.Z.E.M. van Erik Wijkhuis in Het oude Brandspuithuis was een groot succes! Door de grote belangstelling van (oud)werknemers en hun familie werd het een bijzondere "reünie" in een gezellige sfeer!  


zie filmpje op  https://omroepzeeland.bbvms.com/view/regiogrid/3297154.htmlVoor het oude Brandspuithuis wordt 2019 weer een jaar van ontmoetingen, naast de vaste thema's een tentoonstelling over 100 jaar P.Z.E.M.en activiteiten voor Brandweerveteranen en het Mobiel Erfoed van de Zeeuwse Brandweer op 21 september 2019!Woensdag 12 december kwamen voor het 3e jaar weer een aantal groepen naar Het oude Brandspuithuis voor de HALT voorlichting door Buro Halt de Politie en de Brandweer (zie foto's).


Voor de bijna 80 bezoekers werd het een fantastische muziekavond met de Lifelovers die gezien hun enthousiasme ook enorme Musiclovers bleken te zijn!  
 Het oude Brandspuithuis was op 15 augustus in goed gezelschap met mobiel erfgoed van de Brandweer Zeeland (Magirus 1931 Middelburg, Ford 1937 Vlissingen, Dodge 1942 Oostkapelle, Opel Blitz 1958 Sint Laurens, Commer 1962 Domburg en Mercedes 1979 Het oude Brandspuithuis) present op de super bezochte Rescue in Vlissingen.

Als kers op de taart bezochten een aantal deelnemers van de Rescue, waaronder de lange Amerikaanse blusvoertuigen van de Bosbrandweer uit Groningen, de volgende dag Het oude Brandspuithuis.


De tentoonstelling "de pioniers van Serooskerke" is tijdens de jaarmarkt afgesloten en was een enorm groot succes! Honderden bezoekers haalden jeugdherineringen op met dorpsgenoten die ze soms jarenlang niet hadden ontmoet! Een prachtig compliment voor het vele werk dat door de samenstellers Johan Geerse, Frans van den Driest en Mart Olijslager is verricht!!!


Het oude Brandspuithuis is deelnemer aan het Europeeserfgoedjaar 2018 met de thema's 'Erfgoed is van ons allemaal' (de oude kazerne zelf en mobiel erfgoed brandweer) en Archeologische vondsten! (zie site europeeserfgoedjaar.nl)


Vandaag zaterdag 16 juni weer veel (oud) inwoners van Serooskerke mogen verwelkomen bij de expositie, gezellig!!

Afgelopen weken is hard gewerkt aan de expositie "de Pioniers van Serooskerke, van Ko de kapper tot Jannetje patat" Deze expositie is tot 9 juli elke woensdag en zaterdagmiddag te zien van 13 tot 17 uur!


Dank voor uw stem op Het oude Brandspuithuis met de Rabobank Clubkascampagne Dank U wel!!!


Woensdag 21 maart 2018 stond rond 19.30 uur de slangentoren van Het oude Brandspuithuis onder de rook. Voor het afscheid van de vrijwillige brandweer per 1 april 2018 en het 45 jarige jubileum van Wim hadden de (oud) Vrijwilligers van de post Serooskerke de brand geënsceneerd en boden een prachtige plaat aan waar de bezoekers van Het oude Brandspuithuis zich kunnen vastleggen als brandweerman/vrouw.   zie foto's.Als beloning voor het winnen van de publieksprijs van de Raboclubkascampagne in 2017 werd door Bert van Leerdam een leuke film over Het oude Brandspuithuis gemaakt! Zie bij de foto's.


Dankzij de gemeente Veere zijn er nu mooie routebordjes naar Het oude Brandspuithuis! (zie bij foto's)


Woensdag 13 december 2017 werd door buro Halt de Politie en Brandweer voorlichting gegeven over het gebruik van vuurwerk (en de mogelijke gevolgen) aan een aantal scholen uit de Gemeente Veere. (zie foto's)


Vrijdagavond 27 oktober 2017 presenteerde muzikaal talent uit Serooskerke
zich in Het oude Brandspuithuis! Het werd een prachtige, afwisselende avond!

Actie werving vrijwilligers brandweerpost Serooskerke ondersteunt door
Het oude Brandspuithuis, zie foto!

Vanuit Het oude Brandspuithuis en de Dorpsraad van Meliskerke  is een actie
gestart om de brandweerauto van de vm Gemeente Meliskerke, de volkswagen
T1 van 1957 voor Zeeland te behouden!

Woensdag 26 juli 2017 is de actie gestart tijdens de jaarmarkt in Meliskerke!
In Het oude Brandspuithuis of via mail is er de mogelijkheid tot
inschrijving van uw ondersteuning!

zie artikel  PZC, affiche en de start bij de foto's!!

In het laatste weekend van mei  2017 mochten we "de Mascotte"van
de Rolls Royce en Bentleygroep in Het oude Brandspuithuis ontvangen!
Welk een schoonheid!! Zie bij " foto's" voor een impressie!
                              
                      xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaterdag 20 mei 2017 bereikte ons het droevige bericht dat

                    Jo den Herder

medeoprichter van het Historisch Educatief Centrum

Het oude Brandspuithuis te Serooskerke(W) is overleden.

We zullen zijn inzet en verhalen blijven herinneren.

Het bestuur
                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hartelijk dank aan alle 228 stemmers in de Raboclubkas campagne!
Naast een bedrag van 703,64 euro ook nog de publiciteitsprijs van 250 euro,
geweldig!
zie foto's van actie!

20 april 2017 wint Het oude Brandspuithuis een publiciteitsprijs van de Raboclubkascampagne!

Op 1 april 2017, nee geen grap!!, werd door Burgemeester Van der Zwaag van Veere een Historische speurtocht door Serooskerke geopend.
Dankzij Johan Geerse, de Dorpsraad Serooskerke, Multimate en Het oude Brandspuithuis, is een Geocaching (wandeling) langs
14 Historische plaatsen in Serooskerke samengesteld.
Tijdens die bijeenkomst werd door de Burgemeester een kruik in bruikleen gegeven waarin de ruim 800 zilveren munten werden gevonden
bij de sloop van Hotel de Lindeboom naast de kerk in Serooskerke.  
Een prachtige aanvulling van de archeologische vondsten en gouden munten in het Historisch Educatief Centrum!!!
zie de foto's.

Goed nieuws! Door de positieve reacties van de bezoekers wordt de expositie van "Het oude Klasje" van Aad van Os
geprolongeerd tot 1 september 2017!!!

Vanaf 18 februari 2017 is Het oude Brandspuithuis genomineerd voor "Beste Uitje" van 2017! zie www.pzc.nl/uitje


Vrijdag 6 januari 2017 11.30 uur was de opening van de sfeervolle expositie "het oude klasje" van Aad van Os door wethouder R.M.A. Molenaar!!
Hierbij is ook de film "Het VEGE winkeltje van Bimmel" en de stoere historisch brandweerauto uit Oostkapelle te zien! ZIE FOTO'S

Woensdag 7 december 2016 werd voor het 2e jaar door Buro Halt de Politie. Brandweer en een vuurwerkslachtoffer voorlichting over vuurwerk verzorgd voor scholen.
Dit educatieve programma past prachtig in de thema's van Het Historisch Educatief Centrum Het oude Brandspuithuis!  


Zaterdag 12 november 2016 zijn, ter afsluiting van het Gouden jubileumjaar, voorrondes voor
Podium Z  gehouden in Het oude Brandspuithuis.
Het werd een prachtig sfeervol muziekevenement met 4 bands en diverse workshops door de jeugd! Een unieke afsluiting van een goed gevuld vol jubileumjaar!
Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!       

Op 2 augustus 2016 was Het oude Brandspuithuis als stempelpost voor de dorpentocht voor velen even een droog plekje!
De Kunst en Cultuurroute 2016 was een geweldig evenement, Gerda Vroon zorgde voor een prachtige expositie!
Uiteraard was Het oude Brandspuithuis (met de oude Commer van Brandweer Domburg) present op de mooie Rescue Vlissingen!  

Vrijdag 29 juli 2016 dankzij de contacten van ons bestuurslid bezoek van de collega's uit Luxemburg! zie foto's.Tijdens de kunst en cultuuroute van 22 t/m 24 juli 2016 exposeerde Mevrouw Gerda Vroon  in Het oude Brandspuithuis!

Zaterdag 2 juli 2016 werd een gezellige, door de ondernemersvereniging Serooskerke, georganiseerde Jaarmarkt!

Vrijdag 1 juli 2016 hingen de vlaggen voor Het oude Brandspuithuis halfstok ivm de uitvaart van Suus de Visser.
Suus was een enthousiaste informant voor Het oude Brandspuithuis.

Op donderdag 30 juni 2016 werd mede door subsidie van Stichting Landschap Zeeland een nieuw hekwerk in een model zoals dat in 1926 ook was aangebracht, op de vernieuwde gemetselde pilaren voor Het oude Brandspuithuis aangebracht.
(zie foto)

18 juni 2016 werd een gezellig muzikaal oldtimerevenement! met een aantal oldtimerbezitters uit Serooskerke, EMM, de zeeuwse Muzikanten en de Wasschappel oldtimerrit!!

Dankzij de brede medewerking was Zaterdag 23 januari 2016
de sfeervolle opening van het "Gouden jaar 2016" in Serooskerke door de Burgemeester Van der Zwaag!
De speciale jubileumvlag werd overgedragen aan de voorzitter van de dorpsraad J. Kousemmaker
(zie de foto's)

Goed nieuws! Hartelijke dank aan alle 160 stemmers op Het oude Brandspuithuis bij de Rabobank clubkas Campagne!
Dankzij deze actie wordt ruim 500 euro overgemaakt naar Het oude Brandspuithuis!!!

Bezoekersaantal expositie Mart Olijslager boven verwachting!!
Vanaf de opening van het 50 jarige jubileumjaar van de Goudenmuntenvondst op 23 januari tot
zaterdag 5 maart 2016 hebben bijna 600 bezoekers de gratis toegankelijke expositie van Mart Olijslager bezocht!  
Een groot deel van deze expositie zal nu worden opgenomen in de reguliere tentoonstelling van Het oude Brandspuithuis!

Bijzondere schenking aan Het oude Brandspuithuis!
Door de heer Martin en mevrouw Geesken Bloemendal-ter Horst werden 2 bijzondere voorwerpen beschikbaar gesteld, nl.
Een gerestaureerde Instructie voor de wisselaars, 1500 Willem van Parijs, hoogstandig in perkament en een Muntgewichtdoos  van Jacob Jansz de Backer 1618 Antwerpen-1688 Amsterdam, met etiket, balans, grien-en 31 muntgewichten.
Een PRACHTIGE aanvulling van de expositie van de gouden munten! ZIE FOTO'S

Op 23 januari 2016, om 14.00 uur bijzondere opening van de tentoonstelling 50 jaar goud in Serooskerke!!
Te zien tot 5 maart op woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 13-17 uur.

Op 18 april 2015 officeël geopend!

Ondersteuning van de Rabobank voor het Historisch Educatief Centrum Het oude Brandspuithuis!!

Bezoek van oud brandweerlieden aan Het oude Brandspuithuis op 23 april 2015.

Life support Walcheren ondersteunt Het oude Brandspuithuis! zie foto's.

Vanaf de opening tot half juli al 300 bezoekers in Het oude Brandspuithuis!!

Bezoek van 3 generaties brandweerlieden, de familie Wilderom staat al 75 jaar klaar voor hulp aan de burgers!

Het oude Brandspuithuis neemt deel aan de museumkidsweek in de herfstvakantie!

Nu prachtige Victoria koets in de collectie dankzij de Fam. Schroevers!

"Kent u ze nog de inwoners van Serooskerke" van o.a Mart Olyslager nu ook in Het oude Brandspuithuis!  

Afgelopen weken diverse groepsbezoeken van o.a. schoolklas, Rotary Walcheren en kerken.

Combinatie van rondleiding en buffet mogelijk!

November 2015 stond, dankzij de Commissie herdenking, in het teken van een respectvolle herdenking van de bevrijding van Serooskerke! De Commissieleden mochten enkele honderden bezoekers in Het oude Brandspuithuis verwelkomen!

Nu de oude Commer brandweerwagen van Domburg in Het oude Brandspuithuis!

Zie foto"s 14 december 2015: Voorlichting aan scholieren door Buro Halt, Politie en Brandweer!

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu