Ga naar de inhoud


Het RSIN nummer van de Stichting Het oude Brandspuithuis is 853123676.

De Stichting is door de Belastingsdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling Cultuur (ANBI) aangemerkt.
Hierdoor kan een gift of legaat onbelast worden gedaan en zelfs tot 125% worden afgetrokken van de belasting.
Inzage van de jaarrekening is mogelijk en opvraagbaar via brandspuithuis@zeelandnet.nl.


Ondersteuning door sponsoren kan plaatsvinden in materiële of financiële zin.
Het rekeningnummer van Stichting Het oude Brandspuithuis is IBAN NL13 RABO 0108 3511 49.

De kosten van oprichting van de Stichting en het opzetten van de website zijn mogelijk gemaakt door giften van particulieren.

Particulieren, bedrijven en instellingen die dit initiatief in financiële zin of anderszins willen ondersteunen zijn uiteraard welkom!

Terug naar de inhoud