Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Om de gestelde doelen te bereiken is onderstaand beleid geformuleerd:
In eerste instantie is het van belang het organigram van adviseurs te completeren door personen en organisaties te benaderen met de vraag de activiteiten vanuit hun vakgebied te ondersteunen.
Door die ondersteuning ontstaat een groot draagvlak en die de saamhorigheid vergroot.
De inzet van vrijwilligers is cruciaal voor het bereiken van de gestelde doelen en verdient respect en waardering vanuit de organisatie.
Vanuit de diverse adviseursfuncties kunnen zaken worden voorgesteld aan het bestuur en verder worden uitgewerkt.
Om de ontwikkelingen van de gepresenteerde thema's te volgen is het van belang goede contacten te onderhouden met ondernemers, de Veiligheidsregio Zeeland en Witte Kruis ambulancehulpverlening.
Er is een actief aquisitiebeleid noodzakelijk om continuïteit in het voortbestaan te bieden, een PR plan is noodzakelijk.
Naast de persoonlijke contacten (netwerken) zal de social media daar een belangrijke rol in gaan vervullen.

Door de inzet van vrijwilligers is er geen sprake van beloning, het beloningsbeleid is als gevolg van deze insteek duidelijk.  

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu