Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Om de gestelde doelen te bereiken is onderstaand beleid geformuleerd:
In eerste instantie is het organigram van adviseurs gecompleteerd met personen en organisaties die vanuit hun vakgebied Het oude Brandspuithuis hebben ondersteunt.

Door die ondersteuning ontstaat een groot draagvlak en die de saamhorigheid vergroot.
De inzet van vrijwilligers is cruciaal voor het bereiken van de gestelde doelen en verdient respect en waardering vanuit de organisatie.

Om de ontwikkelingen van de gepresenteerde thema's te volgen is het van belang goede contacten te onderhouden met ondernemers, de Veiligheidsregio Zeeland en Witte Kruis ambulancehulpverlening.
Er is een actief PR beleid om continuïteit in het voortbestaan te bieden.
Naast de persoonlijke contacten (netwerken) speelt de social media  belangrijke rol in.

Door de inzet van vrijwilligers is er geen sprake van beloning, het beloningsbeleid is als gevolg van deze insteek duidelijk.  

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu